Home 
   
 Aanbod 
   
 Diensten 
   
 Over ons 
   
 Contact 
          Disclaimer

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, tenzij hiervoor door ons uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming is gegeven. 

Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van onze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid werd en wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet juist weergegeven is. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze website. Er wordt dan ook geen enkele vorm van aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.


Makelaars- taxatiekantoor Sûdwest-Fryslán 
Oude Koemarkt 47 |  8601 EJ [Sneek]
T 0515 438875 |
info@makelaarskantoorsudwestfryslan.nl

Disclaimer Contact Home Sitemap

Copyright © 2014 Makelaars- taxatiekantoor Sûdwest-Fryslán